top of page

Luonnon hyvinvointivaikutuksia

Me olemme osa luontoa ja osa tätä maailmankaikkeutta ja sen kiertokulkua.

Luontoa meidän aivomme ymmärtävät ja lukevat parhaiten, luonnollisesti.

Luonnossa on meille turvapaikka, tuttu ja ikiaikainen suojaava syli, jonne me kelpaamme sellaisena, kuin olemme. Luonnossa mikään, eikä kukaan vaadi meitä olemaan mitään, kukaan ei halua meidän suorittavan ja tuottavan mitään. Meidän hiljainen mitään tekemätön läsnäolomme riittää.

Luonnosta löytyvät elementit jaksavat kannatella kaikki tunnetilamme, erityisesti murheet, tuskat ja huolet. Luonto ei väsy hoitamaan meitä.

Luonnossa stressi unohtuu, uudet ideat ja energiat korvaavat pahan mielen. Syntyy ratkaisuja, unelmia, oivalluksia ja onnen hetkiä.

Luonto hellii kaikin aistein, ympäristön värikkyys, jylhyys tai harmonia, hyväilee katsettamme. Luonnon suhinat, kahinat, liplatukset ja linnun laulut tyynnyttävät mieltä kuuloaistin kautta.
Karhea kaarna, lämmin hiekka, joustava sammal askeleen alla tai vakaa kallion pinta selkää vasten antavat tuntoaistimusten kautta luonnollista tyyneyttä.

Biofilia hypoteesi: 

Bios = orgaaninen elämä
Philia = yksi neljästä muinaisesta sanasta rakkaudelle.
"Rakkaus luontoa ja kaikkea elävää kohtaan"
Biofilia hypoteesi on koko ihmiskunnalle yhteinen ja geneettiselle pohjalle perustuva.

Teoria pyrkii selittämään ihmisen sisäistä halua olla lähellä luontoa.

Luonto on ihmiselle kotoisin paikka koska lajimme kehittyi siellä.

"Luonnon miellyttäviksi koetut ärsykkeet tuovat levon kuormittuneille aisteille ja tasapainottavat psykofyysistä kokonaisuutta. Isoaivojen etuotsalohkon, niin sanotun huolikeskuksen, aktiivisuus vaimenee luonnossa liikuttaessa.

Tämän aivolohkon aktiivisuus on yhteydessä muun muassa masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin. "
(Leppänen & Pajunen 2016, 26, Bartman ym. 2015.)

Ulkona luonnossa saamme elimistöömme mikrobeja, jotka vaikuttavat myönteisesti aivojen toimintaan. Maaperässä elävä Mycobacterium vaccae -bakteeri edistää serotoniinin vapautumista aivoissa. Bakteeri päätyy ulkona kehoomme mm. ilman mukana. Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka muun muassa kohottaa mielialaa ja edistää oppimista. 

Ja mahdollisesti myös: 

 

 • Parantaa mielialaa

 • Lisää energisyyttä

 • Lisää unen laatua

 • Lisää kognitiivista päättelykykyä

 • Alentaa verenpainetta

 • Ylläpitää tasaista verensokeria

 • Nopeuttaa paranemista ja vähentää kipua

 • Vahvistaa immuunijärjestelmää 

 • Lisää luovuutta 
   

Monipuolinen altistus ympäristön bakteereille vähentää todennäköisyyttä elimistön lievään tulehdustilaan, jolla on yhteys mm. masennukseen, ahdistukseen ja kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen."

 

IMG_20190722_145506.jpg
bottom of page