top of page

Natural Mindfulness

Opiskelin Ian Banyardin ohjauksessa Natural Mindfulness ohjaajaksi vuoden 2019 syksyllä. Natural Mindfulness on tietoisen hyväksyvän läsnäolon harjoittelemista  voimaannuttavassa luonnossa, jolloin luonnon moninaiset hyvinvointivaikutukset  tehostavat harjoituksista saatavaa hyötyä. Harjoitukset eivät vaadi aikaisempaa kokemusta mindfulnessista tai erityisiä välineitä.
Ohjattujen harjoitusten aikana pyrimme siihen, että havaittuja asioita ja ajatuksia ei tarvitse analysoida tai arvottaa, vain kokea, havainnoida ja hyväksyä.
Ohjattua harjoitusta on kuormittuneessa tilanteessa hyödyllisempi ja helpompi seurata, kuin harjoitella yksin.

Harjoittelu tekee todella hyvää kiireisen elämän uuvuttamalle keholle ja mielelle. Palautuminen helpottuu,rentoutuminen syvenee, stressin tunne kevenee ja keskittyminen paranee.

Harjoitukset pähkinänkuoressa:
TIETOINEN
1. Hengitys: uloshengitys pidempi kuin sisäänhengitys, huomaa myös tauko hengitysten välissä.
2. Kuuntelu. Kuuntele ääniä ensin läheltä, sitten kauempaa. Kuuletko oman sisäisen äänesi.
3. Kävely. Aseta askel tietoisesti maata vasten, tunnustele miltä maan tuntuu. Anna maan kannatella.
4. Kaikki aistit. Mitä näet mitä kuulet, mitä tunnet käsien jalkojen, kehon alla. Mitä haistat ja ehkä myös maistat.
5. Eloisuus, elämän voiman tunteminen.
Mistä tiedät, että kätesi on siinä missä se on? Tunnetko ympärilläsi virtaavan elämän voiman? Tunnetko itsessäsi virtaavan elämän voiman?

Kuten huomaat,harjoitukset ovat hyvin helppoja. Otan ohjaukseen mielellään vain pienen ryhmän, jolloin voin varmistaa henkilökohtaisenn ohjauksen onnistumisen.
Lisää tietoa Natural Mindfulnessista englanniksi:

Ian Banyard


 

Luonnon hyvinvointivaikutuksia

Me olemme osa luontoa ja maailmankaikkeutta. Ihmistä ei ole ilman luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita.
Me saamme luonnolta ilman, jota hengitämme, veden jota juomme  ja ruoan jota syömme.

Luontoa meidän aivomme ymmärtävät ja lukevat parhaiten, luonnollisesti.

Luonto, meille suomalaisille metsä, on turvapaikka, tuttu ja ikiaikainen suojaava  ja elvyttävä syli, jonne me kelpaamme sellaisena kuin olemme.
Luonnossa mikään, eikä kukaan vaadi meitä olemaan mitään, kukaan ei halua meidän suorittavan ja tuottavan. Meidän hiljainen mitään tekemätön läsnäolomme riittää.

Luonnosta löytyvät elementit jaksavat kannatella kaikki tunnetilamme, erityisesti murheet, tuskat ja huolet.

Luonto ei väsy hoitamaan meitä.

Luonnossa stressi unohtuu, uudet ideat ja energiat korvaavat pahan mielen. Syntyy ratkaisuja, unelmia, oivalluksia ja onnen hetkiä.

Luonto hellii kaikin aistein, ympäristön värikkyys, jylhyys tai harmonia, hyväilee katsettamme. Luonnon suhinat, kahinat, liplatukset ja linnun laulut tyynnyttävät mieltä kuuloaistin kautta.
Karhea kaarna, lämmin hiekka, joustava sammal askeleen alla tai vakaa kallion pinta selkää vasten antavat tuntoaistimusten kautta luonnollista tyyneyttä.

Biofilia hypoteesi: 

Bios = orgaaninen elämä
Philia = yksi neljästä muinaisesta sanasta rakkaudelle.
"Rakkaus luontoa ja kaikkea elävää kohtaan"
Biofilia hypoteesi on koko ihmiskunnalle yhteinen ja geneettiselle pohjalle perustuva rakkaus luontoon.

Teoria pyrkii selittämään ihmisen sisäistä halua olla lähellä luontoa.Luonto on ihmiselle kotoisin paikka, koska lajimme kehittyi siellä.

"Luonnon miellyttäviksi koetut ärsykkeet tuovat levon kuormittuneille aisteille ja tasapainottavat psykofyysistä kokonaisuutta. Isoaivojen etuotsalohkon, niin sanotun huolikeskuksen, aktiivisuus vaimenee luonnossa liikuttaessa.Tämän aivolohkon aktiivisuus on yhteydessä muun muassa masennukseen ja muihin mielenterveyden ongelmiin. "
(Leppänen & Pajunen 2016, 26, Bartman ym. 2015.)


 

Kuvassa on mäntyjä, kivikkoisessa ja sammaleisessa maastossa

Ulkona luonnossa saamme elimistöömme mikrobeja, jotka vaikuttavat myönteisesti aivojen toimintaan. Maaperässä elävä Mycobacterium vaccae -bakteeri edistää serotoniinin vapautumista aivoissa. Bakteeri päätyy ulkona kehoomme mm. ilman mukana. Serotoniini on aivojen välittäjäaine, joka muun muassa kohottaa mielialaa ja edistää oppimista. Ja mahdollisesti myös: 

 • Parantaa mielialaa

 • Lisää energisyyttä

 • Lisää unen laatua

 • Lisää kognitiivista päättelykykyä

 • Alentaa verenpainetta

 • Ylläpitää tasaista verensokeria

 • Nopeuttaa paranemista ja vähentää kipua

 • Vahvistaa immuunijärjestelmää 

 • Lisää luovuutta 
   

Monipuolinen altistus ympäristön bakteereille vähentää todennäköisyyttä elimistön lievään tulehdustilaan, jolla on yhteys mm. masennukseen, ahdistukseen ja kognitiivisten kykyjen heikkenemiseen."

bottom of page